Transportlådor ska skydda gods

Hur många gånger i livet har du funderat på transportlådor? Kanske i samband med att du flyttat och insett att du inte haft tillräckligt med flyttkartonger. Att packa in lösöre i en lastbil tar mer tid än om man har allt i kartonger och det ökar också risken för skador på godset. Med ordentliga lådor löser man helt enkelt flera problem. I den här texten ska vi gå lite djupare in på detta ämne och bland annat beskriva vilka kvaliteter en bra låda ska ha. Transportlådor av god kvalitet är något som är grundläggande i många branscher. Läs vidare så får du veta vilka!

Transportlådor betyder mycket för logistiken

De flesta som arbetar inom detaljhandeln vet att hur gods förpackas har mycket stor betydelse för hur lönsam hanteringen av varorna är. Detta gäller såväl billiga artiklar som frukt och grönsaker, som mer värdefulla varor. Pålastning i och ur containrar samt hanteringen i butikers lager beror helt på hur varorna är förpackade. I regel vill man ha lådor i ett sådant format att en människa kan hantera den när den är fullpackad. Lastas artiklarna på pallar finns det standardstorlekar på transportlådor som passar att staplas på pall och pallarna är sedan anpassade efter hur truckarna på ett lager ser ut. Allt hänger samman när det gäller logistik.

Lådor används inte bara vid transporter, vilket man kanske skulle kunna tro. Ofta blir de stående på ett lager tills alla de små förpackningar som finns inuti är slut. Då kan lådan i regel återanvändas, om logistikkedjan är utformad för det ändamålet. Särskilt värdefulla artiklar kräver naturligtvis gedigna transportlådor och annat förpackningsmaterial som skyddar artiklarna. Annars kan stora värden gå förlorade. Ett företag som Wemwex har specialiserat sig på att konstruera lådor där man tryggt kan förvara till exempel scenteknik, datorer och värdefulla maskiner. Utan rätt förpackning kan man få problem med sitt försäkringsbolag om något skulle hända med godset.

Kännetecken för en bra låda

En bra transportlåda måste givetvis vara robust och stöttålig så att man kan frakta värdefullt gods utan att behöva oroa sig för att det ska skadas. Detta kan man åstadkomma med flera olika material. Hur påkostad lådan ska vara handlar inte bara om vad man tänker transportera i den utan även om ifall man tänker återanvända lådan eller inte. Transportlådor måste även vara utrymmeseffektiva och det innebär ofta att lådorna anpassas efter de artiklar som ska ska transporteras. Bra lådor måste även kunna märkas på ett smart sätt så att man alltid vet vad som finns i dem. Ergonomi vid hantering är en annan viktig faktor.

I vissa branscher ingår det i det dagliga arbetet att man ständigt packar ner, förflyttar, packar upp, monterar och sedan packar ner artiklar igen efter att de använts. En stor del av nöjesindustrin är till exempel beroende av att teknik inom ljus, ljud och presentationer samt scenografi flyttas mellan olika scenanläggningar i lastbilar och att utrustningen måste kunna hanteras under tidspress utifrån ett exakt schema. Dag ut och dag in. I den processen spelar transportlådor en mycket stor roll. Lådor i olika storlekar placeras som delarna i ett pussel på samma sätt, varje gång lastbilen lastas i eller ur. Transportlådor av bra design förenklar hanteringen som är personalintensiv och alltså kostar pengar. En specialgjord transportlåda kan också komma till användning när man överlåter transporten av något värdefullt till en speditionsfirma eller postverket.

Bra lådor innebär många fördelar

Transportlådor är en artikel som har en mycket stor marknad och som skapar stora värden, trots att man som vanlig butikskund eller eventbesökare sällan ser dem överhuvudtaget. Det är på lager, hos fraktbolag och inuti lastbilar samt containrar som lådorna dominerar synfältet. Transportlådor ska inte bara skydda olika typer av gods under transporter utan även vara smidiga att hantera på truck eller för hand, beroende på vad som är i dem. Många lådor lyfts direkt upp på lagerhyllor på ett stort lager och ska kunna öppnas och förslutas på ett enkelt sätt tills de är tomma då de skickas tillbaka för att sedan fyllas på nytt. Kanske i en containerhamn.