Scenteknik

Scenteknik spelar en viktig roll vid nästan alla typer av framträdanden. Det handlar om att artister, föredragshållare, teatergrupper och andra som framför något från en scen, ska synas och höras så bra som möjligt i den lokal som är vald för framträdandet. Scenteknik kan även användas till att förhöja upplevelsen, och är ofta en sofistikerad del av showen. Ljusshower och andra specialeffekter är ett exempel på detta. Att transportera och rigga teknik är ofta ett stort projekt där allt måste fungera. Bara en sådan sak som i vilka transportlådor tekniken transporteras, kan vara av avgörande betydelse eftersom det påverkar logistiken.

Scenteknik lyfter framträdandet

Scenteknik är en del av många framföranden

Scenteknik kan vara gigantisk till formatet och omöjlig att undgå när man besöker till exempel en konsert på en stor arena. Där är högtalarsystemet ofta i jätteformat vilket är nödvändigt för att, låt oss säga, 40 000 personer i publiken ska få en så trevlig upplevelse som möjligt. De tekniska lösningarna kan också vara mer eller mindre dolda och inget som man direkt tänker på. Kort och gott finns det tekniska lösningar för scener av alla storlekar och för alla typer av framträdanden. Om man har ett budskap man vill förmedla eller en show man vill bjuda på, så lönar det sig, i regel, att satsa på tekniken.

Ljus- och ljudtekniker har ofta en oerhört viktig roll vid framträdanden. Även små teatergrupper som framför pjäser ute på landets skolor, samarbetar vanligtvis med en tekniker som ser till så att allt fungerar som det ska. De fasta scenerna har ofta inbyggd scenteknik, men det är ändå så att transport och riggning av teknik är en viktig del av helheten när det gäller de flesta framträdanden. De största arenorna är i regel byggda för idrotter som kräver en helt annan typ av teknisk riggning än en konsert med en världsartist. Ljus och ljudsättning görs därför ständigt om på dessa arenor.

Scenteknik är dyrbart

Lösningar för ljus och ljud kan, om det är fråga om ett stort uppträdande, gå loss på miljontals kronor. Även när det handlar om mindre artister och uppträdanden, kan en enda lampa vara så pass dyr att konsekvenserna blir stora om den går sönder. Konsten att hantera scenteknik på ett säkert sätt är något man ofta lära sig, som en del av yrket, om man till exempel är skådespelare och jobbar i en så pass liten grupp att man inte håller sig med roddare och scentekniker. Att utrustning transporteras i ändamålsenliga lådor, handlar dock inte bara om att minska risken för att sakerna ska gå sönder.

Bra förvaringslådor borgar såväl för utrymmeseffektiva transporter som snabbare riggning av små och stora scener. Scenteknik som förvaras i lådor från företaget Wemworks, kan bidra till effektiv logistik vilket kan innebära att man sparar en hel del pengar i det långa loppet. Alla som genomfört en flytt vet troligtvis hur svårt det kan vara att få plats med lösöre i en hyrd lastbil. Om allt är effektivt packat så blir flyttpusslet lättare att lösa, och det är även lättare att montera teknik när varje sak har sin egen låda. En del föremål relaterade till scenteknik, exempelvis lampor, tenderar att få ett allt mindre format medan annat istället får ett större sådant. Idag förekommer bildskärmar i ett format som vi bara kunde drömma om för tio år sedan, och dessa kräver ofta större ljudanläggningar för att komma till sin rätt.

Scenteknik är en stor industri

Alla konserter som inte är helt akustiska förutsätter scenteknik i form av bland annat förstärkare och mixerbord. Det är svårt att spela teater utan ljus och förstärkt ljud. Även ett helt vanligt föredrag, för en lite större publik, förutsätter ändamålsenlig teknik som fungerar som den ska. Scenteknik är helt enkelt en del av vardagen för alla som uppträder eller talar där människor samlats. Något som många inte tänker på, är den stora apparat det är att få tekniken på plats och sedan sköta den under framförandet. Även detta med att transportera teknik på ett säkert sätt i en smart logistikedja, är något som kräver genomtänkta lösningar. Proffsprodukter från Wemworks gör det hela lättare och mer kostnadseffektivt.