Wemworks

Inom teater- och musikbranscherna är tekniken a och o för att produktionerna ska komma till sin fulla rätt. En konsert eller en gala där ljudet är bristfälligt ger ett dåligt intryck av musiken, och en pjäs med dålig ljussättning har svårt att övertyga publiken. Ljus och ljud är oumbärliga delar av scenteknik och något som Wemworks lagt fokus på. Dessutom har Wemworks upptäckt bristande kvalitet när det gäller transportlådor för tekniska komponenter som är avsedda för scensammanhang. Genom att själv tillverka dessa lådor, säkerställer företaget att en säker transport av den känsliga, tekniska utrustningen är garanterad. Exakta mått på lådorna ger den precision som behövs för att det inte ska bli en chansning huruvida utrustningen förblir intakt även efter transport.

Wemworks med precision och materialkännedom

Wemworks när det gäller scenteknik

Wemworks specialitet ligger i att företaget inte bara erbjuder tekniskt kunnig personal och högkvalitativ utrustning, utan också i att det tillverkar speciallådor till just utrustningen. Här är det frågan om millimeterarbete för att lådorna ska säkra utrustningen på ett exakt sätt. Måtten och materialvalet är de två huvudprinciperna vid produktionen av dessa speciallådor med lång hållbarhet och perfekt passform. Det noggranna arbetssättet har bidragit till att Wemworks blivit framgångsrikt inom sin bransch. Kundvänlighet är ytterligare en aspekt som talar till företagets fördel, samt ett bra läge i Stockholmsområdet vilken även det bidragit till företagets etablering. Företaget är, med andra ord, en riktig framgångssaga.

Wemworks är adressen för den som kan scenteknik. Här finns flexibla, smidiga lösningar som tagits fram av kunnigt branschfolk. Personalen är alltid sugen på att utöka och utmana sina kunskaper med all tänkbar problemlösning. Wemworks är helt enkelt rätt ställe för avancerad teknik. Förutom ljus- och ljudutrustning, är det möjligt att hyra rigging, projektorer och hela scener. Här kan en kund hitta en komplett lösning för ett scenframträdande, inklusive speciallådor, och få materialet transporterat och monterat på plats om så önskas. Helhetstänkandet ges högsta prioritet och målet är att skapa en nöjd kundkrets som får hela sin service från en och samma ort.

Ljud och ljus för musik, teater och annat

Wemworks självklara kundkrets består av folk inom bland annat underhållning och konferens. Det förekommer dock även uppdrag inom ljud och ljus för mindre, privata, evenemang såsom bröllop och fester. För att kunna garantera en hög ljud- och ljuskvalitet, satsar företaget på kända kvalitetsmärken där specifika produkter som passar in i sortimentet handplockas. Det finns ingen förpliktelse gentemot ett visst märke att köpa just deras produkter, utan flexibilitet och valfrihet är av största vikt. De produkter vars tekniska nivå stämmer, och som passar ihop med det övriga sortimentet, köps in och hålls i bästa form för att kunna hyras ut till kunder som ställer höga krav.

Samtidigt som Wemworks tillhandahåller aktuell scenteknik, ligger de i bräschen när det gäller speciallådor även inom industrin. Steget från att skydda ömtålig scenteknik till att skydda industriell, bräcklig utrustning är inte långt. Av den anledningen blir det en logisk utveckling för Wemworks att satsa på att förse industrin med rätt transportutrustning. Lådorna är stötdämpande med starka låsanordningar och tjocka väggar. Oavsett vilken typ av utrustning som transporteras, så ligger den säker i en av dessa specialtillverkade lådor. Om kunden har egna idéer om hur speciallådorna ska se ut så är företaget öppet för samarbete. Gemensamt kan en fulländad prototyp tas fram.

Transportlådor för specialutrustning inom industrin

Wemworks jobbar ofta med specialutrustning inom industri. Specialutrustning är en oerhört bred beteckning på alla typer av delar som är framtagna för att utföra specifika arbetsmoment. Beteckningen kan gälla nästan vilken maskindel eller instrument som helst. Just för att den är så pass specifik och bara förekommer inom ett begränsat område eller arbetsmoment, finns det sällan dugliga transportlådor i masstillverkning. Då det i vissa fall rör sig om känslig utrustning, erbjuder Wemworks en möjlighet att skydda denna på ett optimalt sätt. Eftersom företaget i övrigt jobbar med emballage och har detaljerad materialkännedom, är det möjligt att ta fram produktidéer som tar med utrustningens alla egenheter i beräkningen och ger en perfekt lösning för lådorna. Om det ligger i kundens intresse att vara involverad i processen, så är företaget öppet för en dialog.

Eftersom det inte är ovanligt att specialutrustning för industri tillverkas av mindre verkstäder, såsom smidesföretag eller industrimontage, så samarbetar Wemworks ofta med dessa. I regel uppstår ett dynamiskt arbetsklimat där kreativitet blir en uppskattad tillgång. Erfarenhet av bransch- och produkttillverkning hjälper att ta fram en speciallösning för en optimal transportlåda för den specifika utrustningen. Vid nästa produktionstillfälle är produkten färdig att tillverkas i flera exemplar, så uppdragen fortsätter för det mesta vid en senare tidpunkt. En viktig fråga vid tillverkningen av transportlådor, är av vilket material emballaget ska vara tillverkad i. Det krävs skyddande emballage i lådan för att dämpa stötar, men det finns otaliga plastsorter att välja på samt material såsom trä eller papper. Valet av material beror dels på tyngden av den utrustning som ska transporteras, men också av vilket material själva utrustningen är tillverkad.

Kvalitet och erfarenhet

Wemworks är ett av flera mindre företag som har många järn i elden samtidigt. Man kan fråga sig om det är möjligt att hålla en så hög kvalitetsnivå på verksamheten när den sysslar med så många olika uppgifter samtidigt. Faktum är att detta är möjligt så länge medarbetarna har kunskap och erfarenhet inom de olika områdena företaget arbetar med. På just det här företaget ligger erfarenheten till grund för att överhuvudtaget erbjuda produkter och tjänster av det här slaget. Med den rätta kunskapen inom specialutrustning, transportlådor och scenteknik, kan företaget sörja för att kunderna får ett professionellt bemötande genom produkter av hög kvalitet som uppfyller kriterierna. Ärlig kommunikation och hederliga affärer är devisen som får en nöjd kundkrets till följd.